راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
معاونت برنامه‌ریزی استانداری خانم نیر مددی ۳۳۳۹۴۳۴۴ 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز آقای سعید نجمی ۳۳۳۷۰۶۳۲۹۳۵۵۱۳۳۶۸۸
منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس آقای نادر غلامی ۳۵۲۶۲۲۳۷-۸۰۹۱۴۴۰۸۷۱۴۶
سازمان صنعت، معدن و تجارت آقای آرش نگاهبانی ۳۵۲۱۱۰۶۶۰۹۱۴۳۱۴۲۱۹۹
سازمان جهادکشاورزی آقای عطایی شیخ ۳۴۴۹۴۲۹۲ 
اداره‌کل راه و شهرسازی (شهرسازی) آقای محمدصادق آسایش ۳۳۳۰۹۰۵۱-۴۹۱۴۳۱۱۳۸۱۸
اداره‌‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای صمد نجفی ۳۴۴۲۹۳۰۶۹۱۴۳۰۱۴۵۵۹
اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آقای سعید فیض‌خواه  ۹۱۴۴۰۳۹۷۳۵
شرکت آب منطقه‌ای آقای سعید کاظم‌دخت ۳۳۳۸۲۴۰۲۰۹۳۶۸۷۰۹۶۹۶
شرکت گاز ابراهیم بینایی ۳۴۴۹۶۴۱۵ 
شرکت شهرک‌های صنعتی آقای قاسم‌پور ۳۳۳۷۹۴۱۴ 
شرکت آب و فاضلاب آقای یوسف‌زاده ۳۳۳۱۸۸۷۱ 
شهرداری کلان‌شهر تبریز آقای عباس‌زاده ۳۳۲۹۶۵۹۰-۳ 
سرپرستی بانک ملی ایران آقای جوانی ۳۵۲۳۰۶۲۸ 
ستاد نظارت گمرکات آقای رضا پیروی ۳۴۴۵۴۴۱۱-۱۳۹۰۹۱۴۴۹۱۸۱۶۷
اداره‌کل امور مالیاتی آقای اصغر نوری‌خانیوردی ۳۵۲۹۴۳۷۳۹۱۴۳۱۲۷۸۵۱
اداره‌کل ثبت اسناد و املاک آقای حقی آتاجان ۳۴۷۵۲۷۰۰-۲۷
اداره‌کل تأمین اجتماعی آقای محمدرضا قدسی ۳۳۲۸۲۷۷۵۹۱۴۳۰۳۱۸۹۰
اداره‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خانم لطف الهی ۳۳۳۲۱۱۹۱۹۱۴۴۱۵۲۴۶۴
اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌ها ۳۵۲۳۹۰۹۹ 
اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آقای شهبازی‌کیا ۳۳۲۷۰۳۲۴۰۹۱۴۳۱۰۹۲۰۵
اداره‌کل راه‌آهن آذربایجان آقای ناصر اسکندریان  ۹۱۴۴۰۶۱۹۰۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز آقای علی‌رضا زکی ۳۳۳۵۹۶۷۹۹۱۴۴۰۱۳۲۹۸
مدیریت امور اراضی آقای قنبرزاده ۳۳۳۰۲۱۵۱۹۳۷۵۲۰۰۳۸۲
فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی آقای علی اکبریان آذر  ۹۱۴۹۷۱۶۷۷۰
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی آقای دیبامهر ۳۳۳۸۵۴۰۳۰۹۱۴۴۱۵۵۷۱۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی خانم نیر قمری  ۹۱۴۸۹۶۶۳۸۵
خانه صنعت و معدن آذربایجان‌شرقی خانم سمیه رضوی ۳۵۲۶۰۲۰۰-۱۰۱ 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی آذربایجان‌شرقی مجید غلام‌عباسی ۳۵۲۶۴۱۰۹ 
اداره‌کل راه و شهرسازی (راه) رضا غلامی مهرآباد ۳۴۴۵۱۰۱۱۰۹۱۴۳۰۲۸۸۰۱
فرمانداری شهرستان اهر آقای یعقوب نیک‌کام ۴۴۲۲۳۰۷۱۰۹۱۴۴۱۵۵۴۲۸
فرمانداری شهرستان آذرشهر   
فرمانداری شهرستان بستان آباد آقای جبرئیل وظیفه ۴۳۳۳۲۲۴۴۰۹۱۴۹۰۷۵۴۳۶
فرمانداری شهرستان اسکو آقای علی حسین‌علی‌پور ۳۳۲۲۵۹۰۲۰۹۱۴۷۸۹۵۷۶۴
فرمانداری شهرستان بناب آقای شریف‌زاده ۳۷۷۴۰۶۹۸۰۹۱۴۱۲۰۱۹۱۵
فرمانداری شهرستان کلیبر آقای محمدی ۴۴۴۴۳۷۳۷۰۹۱۴۴۲۶۶۶۸۳
فرمانداری شهرستان خداآفرین آقای محمدرضا عباس‌زاده ۴۴۶۶۲۰۹۵۰۹۱۴۱۵۴۷۶۴۴
فرمانداری شهرستان ملکان آقای خدابخش  ۰۹۱۴۳۰۶۰۴۳۷
فرمانداری شهرستان میانه آقای آقامحمدی  ۰۹۱۴۴۲۳۷۱۱۳
فرمانداری شهرستان تبریز خانم عنابی ۳۵۲۶۴۱۶۴ 
فرمانداری شهرستان ورزقان آقای میکائیلی ۴۴۵۵۲۵۱۹۰۹۱۴۴۱۱۰۵۸۶
فرمانداری شهرستان جلفا آقای ملکی ارسی ۴۲۰۵۳۱۶۹ 
فرمانداری شهرستان مرند آقای مؤمنی ۴۲۲۶۶۶۷۳۰۹۱۴۳۹۱۳۵۸۷